ПЛАН ЗВІТУ

1.   Персональний  внесок  керівника  у   підвищення   рівня організації освітнього   процесу у закладі:

   -  вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо    

      охоплення      навчанням дітей 5-ти річного віку;

   -  створення  умов для інваріативності навчання та вжиті  заходи

       щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

       освітній процес;

    -   організація  варіативного навчання

2. Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази

    навчального закладу.

3.  Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне

     використання. 

 4. Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу кваліфікованими    

     педагогічними   кадрами   та   доцільність    їх розстановки.

5.   Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та      

      працівників:

      -    забезпечення   організації   харчування   та    медичного         

           обслуговування  вихованців і працівників;

      -   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки,

           санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

      -  надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям  сиротам, дітям,

          позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з

          малозабезпечених сімей;

      -   стан дитячого травматизму.

      -  моральне  та матеріальне стимулювання працівників, організація їх

          відпочинку та оздоровлення;

  6. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості

      навчального  закладу  до управління його діяльністю;  співпраця  з

      громадськими організаціями.

  7.  Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з

       питань  діяльності  навчального закладу. Реагування  керівника  на

       зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  радою

       закладу, батьками, представниками  інших  органів громадського

       самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Персональний  внесок  керівника  у   підвищення   рівня організації освітнього  процесу у закладі

         Планування роботи в дошкільному закладі №78 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України від 30.07.2020р.№ 1/9-411 Інструктивно-методичні рекомендації « Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році».  Річним планом регламентувалася організація методичної роботи, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Педагогічний колектив закладу за основу в освітній діяльності обрав  інваріативну Освітню програму  для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

В  групах створені необхідні умови для  гармонійного всебічного розвитку  дошкільників, їх соціальної адаптації. Кожна група закладу має своє неповторне обличчя: назва групи,  ігрові та етнографічні центри,  центри відпочинку, бібліотечні куточки, навчальні центри, куточки для батьків тощо.

Двічі на рік, у травні та вересні,  керівник закладу проводить аналіз реєстру дітей, вивчає перспективу комплектування груп та стан  охоплення      навчанням дітей 5-ти річного віку. Станом на 01.06.2021р., всі діти 5-ти років, які були зареєстровані на зарахування до дошкільного закладу отримують дошкільну освіту.

 

З 2018р. педагогічний колектив бере участь в експериментальній   роботі регіонального рівня з теми «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку» (наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 03.09.2018 №171) . Особливе місце тут виділено такому  елементу предметно-розвивального середовища, як STREAM-лабораторія, що стимулює розвиток у дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і сприяє формуванню наукового світогляду.

 З 2020р. педагоги закладу є учасниками  проєкту «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation (королівство Данія) . Метою проекту є сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого бачення дитині. До проєкту залучались також і  діти та їх батьки. Всі учасники освітнього процесу стали активними  учасниками  семінарів, челенджів та ін.., а саме:

 

Челенджі: «Моя професія для мене це …», «Поетичний листопад»,

«У пошуках зимових ідей», «Родзинки святкового декору», «Свято наближається», «Коло теплих привітань», «Ігровий старт», «Лютий яскравий», «Весна літературна», «Ідеї, що надихають»,  «Сторінками плейбук».

 

Тренінги: «Педагогіка гри»,  «Відкриваємо безмежний світ гри», «Навчання через гру».

 

Кросен  «Ідеї, що надихають»

 

Міст дружби:

-         Онлайн знайомство та зустріч з партнерами з м. Умань;

-         Обмін лайдаками з партнерами;

-         Обмін подарунками з партнерами;

 

 Фестиваль  гри Плей фест -2021 –створення мультикниги «Наш оберіг та модний тренд» (вишиванку).

 

З метою забезпечення всім вихованцям рівних прав і можливостей в закладі з березня 2020р. запрацювала інклюзивна група. Станом на 01.06.2021р. групу відвідує 15 дітей, троє з них це діти з особливими  потребами. З дітьми проводиться корекційна робота відповідно до  індивідуальної програми розвитку. Вчасно проводиться засідання команди супроводу, надається кваліфікована допомога батькам вихованців з особливими потребами. Працівники групи, спеціалісти постійно є учасниками вебінарів, тренінгів з інклюзивної освіти

    Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану - гурток хореографії (керівник  Слободянюк С.М.).

 

2. Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної  бази навчального закладу. Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне  використання 

 

       Впродовж 2020-2021 навчального  року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок  бюджетних коштів,  благодійних внесків батьків (натуральна форма), надання додаткових освітніх  послуг. Радою  ДНЗ № 78 затверджено План розвитку закладу на 2018- 2023р. , а саме матеріально-технічної бази.                 

              Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей.

Відповідно до ст.. 30 «Закону України «Про освіту» щомісяця адміністрація закладу оприлюднює дані фінансового звіту на сайті закладу.

       Ужиті також заходи щодо забезпечення порядку на території закладу та за її межами, складання та оформлення актів огляду будівель та споруд. Вчасно проводиться  повірка лічильного та протипожежного обладнання.

Завдяки участі педагогічного колективу у проєкту «Сприяння освіті» ( the LEGO Foundation ) ігрова база закладу поповнилась  54 наборами  Лего, на загальну суму 30 000 грн.

 

Висловлюю щиру подяку батьківським комітетам груп дошкільного закладу, Раді дошкільного закладу, які допомагають нам створювати необхідні умови для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, зміцненню матеріально - технічної бази, залучаючи додаткові джерела фінансування, покращенню іміджу нашого дошкільного закладу.

Завдяки  значному фінансуванню з міського бюджету з 2019р. в закладі проведяться роботи з утеплення фасаду (станом на 01.05.2021р. – утеплено 60%).

 Влітку  2020  року, я, як керівник  закладу, разом з представниками Ради закладу (Куціяновою С.В., Гончарук О.А.) звернулись до директора ТОВ «Група ВЕНЕТО» Згіблова О.Г. з проханням провести ремонти 2 павільйонів (гр.. № 4,8). І вже станом на 1 вересня були проведені ремонти з заміною підлоги та покриття.

Щороку на Громадський бюджет подаємо проєкти, в 2020р. – це заміна огорожі дошкільного закладу та створення ресурсної кімнати. Та, нажаль, для перемоги не вистачило голосів. Але будемо намагатись вибороти перемогу у 2021р.!

  3. Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Дошкільний навчальний заклад № 78  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  100%

Аналіз складу педагогічних працівників

 за   кваліфікаційними категоріями наступний:

 -       «спеціаліст вищої категорії» –  2 педагога ;

 -       «спеціаліст І категорії» -  5 педагога ;

 -       «спеціаліст ІІ категорії» -   2 педагогів;

 -       «спеціаліст» –  19 педагогів ;

 -       педагогічне звання « вихователь -методист» - 6 педагогів

 

З педагогічним та обслуговуючим персонал постійно проводиться робота з підвищення їх професійного рівня.  Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЧОІППО.

За результатами атестації 2021р., Логвиненко Н.М., вихователю -  присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист».

В 2021р. вихователі Пухленко А.В., Перемей А. М. здобули кваліфікаційний рівень – магістр дошкільної освіти.

Студентами дошкільного факультету (ІІ курс) Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького є два працівника закладу:  помічник вихователя Лисенко К.О. та вихователь Лебідь О.В.

 

 4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та      

      працівників

         Основним акцентом у роботі закладу є забезпечення   раціонального харчування з врахуванням основних принципів: різноманітність продуктів та блюд, правильна технологічна та кулінарна обробка продуктів, дотримання режиму харчування, формування у дітей навичок культури прийому їжі. Дошкільний заклад забезпечує 3-ох разове збалансоване харчування дітей для їх нормального росту і розвитку згідно Інструкції з організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах,листів МОН та МОЗ України, наказами МОН та МОЗ України, департаменту освіти..

Вартість харчування у 2020 році нараховувалась відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.12.2019 №1474 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2020 рік», а саме:

 - сад– 33,95 грн. : бюджет - 13.58 грн.  (40%), батьки  - 20.37 грн. (60%);

- ясла – 22.29 грн.:  бюджет - 8.92 грн.  (40%), батьки - 13.37грн. (60%);

Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно   до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого   Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002  N 667.

Кількість дітей, пільгових категорій становила – 45 особи. З них:

дітей з оплатою 50% - 17 осіб;

дітей, які харчуються  безкоштовно – 28 осіб.

Виконання норм харчування за 2020р. в цілому становить 68.2%. З них: м'ясо і м’ясопродукти -  82 %, риба - 81  %,  молоко-64 ,к/молочний сир -  82 %, яйця – 82%, сметана -84  %,   крупи - 91 %,  картопля –  92 %, масло вершкове -83 %, цукор - 74 %, фрукти свіжі - 86%, овочі різні – 84  %, соки - 95%.

За 2020- 21 н. р. спеціалістами Черкаського міського управління головного управління держсанепідслужби у Черкаській області  було проведено  2 позапланових та 1 планову перевірок. За результатами перевірок складено акти. Недоліки, які були виявлено в ході перевірок усунені.

Медичне обслуговування в закладі забезпечується медичними сестрами Напорою Л.Б., Сингай Н.М.. Вжиті  заходи щодо організації та проведення медичних оглядів дітей 6-го р.ж., здійснюється моніторинг стану здоров’я , фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Під  постійним контролем перебувають  виконання санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, проведення санітарно - просвітницької  роботи серед дітей та батьків. Постійно звертається увага на формування у дітей та дорослих мотивації здоров’я та поведінкових навичок здорового способу життя.

Щомісячно проводиться  аналіз  стану відвідуваності та захворюваності дітей, доводиться  до відома вихователів та батьків результати антропометричних даних,

Важливе значення приділяється дотриманню режимних моментів протягом дня, кварцування групових приміщень в осінньо – зимово-весняний період, контролю за станом здоров’я дітей під час перебування у дошкільному закладі.

Під суворим контролем дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,знання працівниками інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, дотримання санітарно - гігієнічних та протипожежних норм. Випадків травмування  вихованців та працівників у 2020-2021 н.р. не зафіксовано.

Колектив закладу складається із професіональних, відповідальних,улюблених у свою справу працівників. Адміністрація закладу турбується про кожного члена нашого великого колективу а це понад 60 осіб. За допомогою ПК закладу  не лише надаємо матеріальну допомогу працівникам а й організовуємо екскурсії: вересень 2020р. – м.Умань, травень 2021 – с. Межиріч «Мамонтландія».

5. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості навчального  закладу  до управління його діяльністю,  співпраця  з громадськими організаціями. Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з питань  діяльності  навчального закладу. Реагування  керівника  на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  радою закладу, батьками, представниками  інших  органів громадського  самоврядування.

Відповідно до  колективної  угоди між адміністрацією дошкільного закладу та профспілковим комітетом на 2018 – 2021 роки, в закладі  чітко визначені виробничі та трудові відносини, питання ОП та безпеки життєдіяльності, які щоквартально з боку профспілки перевіряються на виконання.

   Щорічні та додаткові відпустки  працівники отримують  в основному влітку, педагоги ще додатково отримують матеріальну допомогу на оздоровлення згідно ст.57 Закону України «Про освіту» в розмірі посадового окладу.

Батьківська громада є одним із основних помічників та спонсорів закладу. 

Батьки приймають активну участь у підтримці та просуванні  освітніх проектів. Допомога у озеленення території, проведенні косметичних ремонтів груп та приміщень закладу..   

Продовжується тісна співпраця із благодійним фондом «Діоніс», волонтерськими організаціями. Вже склалася гарна традиція випікати пряники на Різдво та передавати їх, разом з теплими речами, ліками, малюнками вихованців  військовослужбовцям.

Дисциплінарна практика в колективі підтримується виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені колективом на загальних зборах. З цими правилами працівники ознайомлені під підпис. Розроблений та затверджений графік роботи всіх категорій працівників і доведений до них теж під розпис.

Кожен член колективу прикладає  чимало зусиль, щоб  вихованці знаходились  в оточенні доброти, уваги, любові. Щоденно  вирішуються  завдання щодо забезпечення психологічного комфорту дитини в процесі розвитку, виховання та навчання протягом всього перебування дітей у дошкільному закладі. В закладі розроблено Положення «Про вирішення конфліктних ситуацій». Проводиться постійна робота щодо запобігання  булінгу учасників освітнього процесу, проводиться онлайн-консультації для батьків.

 

      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

       За   2020-2021 навчальний рік звернення громадян стосувалися: зарахуванню дітей у дошкільний заклад; працевлаштуванню;  питань оплати за харчування дітей,   питань виховання та догляду за дітьми та ін... Порушені питання розглянуті, надані відповіді. 

 

 

Дякую всім за увагу, підтримку і розуміння.

 

 

 

Joomla