Фінансоий звіт про використання коштів згального фонду згідно кошторисних признень на 2021 рік по дошкільному навчальном узакладу № 78 "Джерельце"

 

  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2021 рік по
дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2021 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 571 610,45 678 891,77 862 109,08 742 657,23 937 478,11 879 172,57 458 106,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130 025,57
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 567 931,19 632 632,01 601 999,79 602 100,62 825 668,80 788 782,61 388 148,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407 263,99
Оплата праці 2110 567 931,19 632 632,01 601 999,79 602 100,62 825 668,80 788 782,61 388 148,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407 263,99
         Заробітна плата 2111 468 272,54 524 644,95 496 230,02 500 372,88 681 876,84 648 811,01 319 397,59           3 639 605,83
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 99 658,65 107 987,06 105 769,77 101 727,74 143 791,96 139 971,60 68 751,38           767 658,16
Використання товарів і послуг 2200 3 679,26 46 259,76 260 109,29 140 328,49 111 464,45 89 835,47 69 832,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 509,13
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210       1 782,00     6 205,00           7 987,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230 3 679,26 45 012,51 66 447,53 34 068,22 35 932,94 59 087,30 32 419,93           276 647,69
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     1 389,92 5 783,42 727,59 872,04 1 211,84           9 984,81
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 1 247,25 192 271,84 98 694,85 73 358,63 29 876,13 28 225,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 674,34
         Оплата теплопостачання 2271     173 221,41 77 768,08 47 012,09 5 765,31 4 494,40           308 261,29
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272     17 179,15 7 979,30 10 115,26 8 437,01 8 823,52           52 534,24
         Оплата електроенергії  2273     445,86 11 522,05 16 231,28 14 160,98 14 373,78           56 733,95
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275   1 247,25 1 425,42 1 425,42   1 512,83 533,94           6 144,86
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,29 0,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 215,29
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282         1 445,29   1 770,00           3 215,29
Обслуговування боргових зобов'язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800       228,12 344,86 554,49 124,98           1 252,45
                             
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2021рік по
дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
Показники КЕКВ  використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2021рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 30 183,82 55 690,29 29 501,63 81 857,19 57 874,38 46 985,98 38 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 167,85
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 669,32 2 907,65 2 778,75 2 469,99 2 641,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 467,23
Оплата праці 2110 2 669,32 2 907,65 2 778,75 2 469,99 2 641,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 467,23
         Заробітна плата 2111 2 187,97 2 383,32 2 277,66 2 024,58 2 165,18               11 038,71
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 481,35 524,33 501,09 445,41 476,34               2 428,52
Використання товарів і послуг 2200 27 514,50 52 782,64 26 722,88 79 387,20 55 232,86 46 985,98 38 074,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 700,62
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230 27 514,50 52 782,64 25 957,82 79 025,03 54 917,74 46809,50 38074,56           325 081,79
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                         0,00
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 765,06 362,17 315,12 176,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618,83
         Оплата теплопостачання 2271     549,53 207,97 138,64               896,14
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272     213,60 106,80 106,80 106,80             534,00
         Оплата електроенергії  2273     1,93 47,40 69,68 69,68             188,69
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
                             
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2021 рік 
дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2021 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
         Капітальний ремонт інших об'єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
         Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142                         0,00
         Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
                             
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року  
дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
                             
  надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі  
Залишок на 01.01.2021р. 1270,14                          
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.02. 1270,14   залишок на 01.03. 1270,14   залишок на 01.04. 1270,14   залишок на 01.05. 1270,14  
    надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.06. 1270,14   залишок на 01.07. 1270,14   залишок на 01.08. 1270,14   залишок на 01.09. 1270,14  
    надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.10. 1270,14   залишок на 01.11. 1270,14   залишок на 01.12. 1270,14   залишок на 01.01.22р. 1270,14  
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2021 року 
дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
                             
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Модулі різні   4000,00 2500,00                   6500,00
Господарчі товари   330,00 300,00 730,75                 1360,75
Посуд   448,00   405,00                 853,00
Меблі різні     7800,00 7500,00                 15300,00
Будівельні матеріали         1152,00               1152,00
Конструктори         31711,35               31711,35
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
    0,00 4778,00 10600,00 8635,75 32863,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56877,10Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно кошторисних призначень на 2019 рік по дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"

 

Відкрити для перегляду: Звіт ДНЗ №78 за 2019р.


_____________________________________________________________________

План матеріально технічного розвитку 2018-2023 рр.

 

Відкрити для перегляду: План розвитку

 

_____________________________________________________________________


Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно кошторисних призначень на 2020 рік по дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"

Відкрити для перегляду: Звіт ДНЗ №78 за 2020р. 


______________________________________________________


Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту

Відкрити для перегляду: розрахунок на 2021р.

  Кошторис Joomla